28 września 2022

Święto Patrona w Szkole Podstawowej nr 4 w Mrągowie

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki 23 września br. wziął udział w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych oraz akademii z okazji święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie – gen. Stefana „Grota” Roweckiego. W wydarzeniu uczestniczył również Sekretarz Stanu w MEiN prof. Włodzimierz Bernacki, który w swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom za wytrwałą pracę oraz życzył całej społeczności szkolnej sukcesów i dalszego rozwoju.

Gratulując zebranym tak wybitnego Patrona, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wskazywał na Jego umiłowanie Ojczyzny oraz wierność najwyższym ideałom, które winny być przykładem do naśladowania, szczególnie dla uczniów i nauczycieli szkoły noszącej Jego imię. Z okazji Święta życzył całej społeczności szkolnej, aby placówka spełniała oczekiwania i marzenia o dobrej edukacji, by przygotowała uczniów do dalszej nauki i godnego życia, wyposażając ich w niezbędną wiedzę i umiejętności oraz kształtując postawy i charaktery na wzór Patrona.

Ułatwienia dostępu