5 października 2022

IV Zjazd Doradców Metodycznych w Bartoszycach

30 września 2022 r. w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski wziął udział w IV Warmińsko-Mazurskim Zjeździe Doradców Metodycznych pod hasłem „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Tematem przewodnim był język polski, jego rozwój, przemiana, wykorzystanie w mowie potocznej i tej kulturowej. Udział w nim wzięło 62 uczestników, którym zaplanowano część konferencyjną oraz cztery części warsztatowe. W ciągu dwóch dni uczestnicy – nauczyciele doradcy metodyczni województwa warmińsko-mazurskiego mogli wysłuchać wystąpień prof. Aliny Naruszewicz – Duchlińskiej, prof. Waldemara Potkańskiego i dr Aliny Wróblewskiej i wziąć udział w wybranych warsztatach poprowadzonych przez prelegentów i naszych doradców metodycznych. Goście też mogli skorzystać z oferty wydawnictw edukacyjnych.

Ułatwienia dostępu