11 października 2022

Ogólnopolski test kompetencji cyfrowych – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej

Pierwsza edycja ogólnopolskiego testu kompetencji cyfrowych online skierowana jest do uczniów i  nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie badanie prowadzone jest w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej (w Czechach, na Słowacji i Węgrzech). Test ma na celu sprawdzenie poziomu kompetencji w obszarach:

  • Internet,
  • bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
  • narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
  • narzędzia biurowe,
  • zdolności rozwiązywania złożonych problemów.

W bieżącym roku do udziału w teście zaproszono wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w kraju. Od 4 kwietnia br. udział w nim wzięło już tysiące uczniów i nauczycieli z całej Polski. Na prośbę przedstawicieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizator podjął decyzję o przedłużeniu trwania projektu w Polsce. Test dostępny będzie do 31 października 2022 r.

Szkoły najbardziej zaangażowane w badanie kompetencji cyfrowych swoich uczniów będą rywalizować o nagrodę w postaci budowy i konfiguracji kompletnej sieci internetowej w całej placówce.

Więcej informacji o IT Fitness Test 2022: www.itfitness.eu/pl

Ułatwienia dostępu