13 października 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2023 r.

Do 31 października dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do organów prowadzących o dofinansowanie w ramach NPRCz 2.0. Następnie organy prowadzące do 20 listopada będą składać wnioski do wojewodów. Na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia bibliotek i realizację działań promujących czytelnictwo Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy w 2023 r. prawie 30 mln zł.

Link

Ułatwienia dostępu