18 października 2022

Lista szkół/placówek – Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” na lata szkolne 2022/2023 – 2024/2025

12 października 2022 r. Kapituła Konkursu dokonała oceny sprawozdań nadesłanych przez szkoły i placówki ubiegające się o certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu. Kapituła Konkursu rekomendowała 73 szkoły/placówki z województwa warmińsko-mazurskiego do Certyfikatu Szkoła Wierna Dziedzictwu.

Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu następującym szkołom/placówkom oświatowym:

 1. Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach.
 2. Przedszkole nr 3 im. Baśni i Bajek Polskich w Elblągu.
 3. Przedszkole nr 5 w Elblągu.
 4. Przedszkole nr 11 w Elblągu.
 5. Przedszkole nr 17 w Elblągu.
 6. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku.
 7. Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku.
 8. Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie.
 9. Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie.
 10. Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie.
 11. Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie.
 12. Przedszkole Miejskie nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie.
 13. Przedszkole Miejskie w Olsztynku.
 14. Przedszkole w Waplewie.
 15. Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie.
 16. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach.
 17. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Biskupcu.
 18. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim.
 19. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie.
 20. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Burkacie.
 21. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu.
 22. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu.
 23. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.
 24. Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.
 25. Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku.
 26. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku.
 27. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.
 28. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.
 29. Szkoła Podstawowa w Górowie Iławeckim.
 30. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Jedwabnie.
 31. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie.
 32. Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie.
 33. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku.
 34. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku.
 35. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim.
 36. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubominie.
 37. Szkoła Podstawowa im. Karola Małłka w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu.
 38. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie.
 39. Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie.
 40. Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie.
 41. Szkoła Podstawowa nr 13 im Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie.
 42. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie.
 43. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie.
 44. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie.
 45. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.
 46. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach.
 47. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie.
 48. Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Sępopolu.
 49. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie.
 50. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach.
 51. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach.
 52. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie.
 53. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Wąpiersku.
 54. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie.
 55. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku.
 56. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.
 57. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.
 58. V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie.
 59. Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie.
 60. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.
 61. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
 62. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
 63. Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu.
 64. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.
 65. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
 66. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie.
 67. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
 68. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie.
 69. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.
 70. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie.
 71. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie.
 72. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie.
 73. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim szkołom i placówkom, które przystąpiły do VI edycji konkursu.

O terminie wręczenia certyfikatów zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Zgłoszenia do następnej edycji Konkursu Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu należy przesłać do 15 grudnia 2022 r.

Ułatwienia dostępu