18 października 2022

Nasi nauczyciele wśród zwycięzców konkursu „Kierunek – innowacja 2022”

Konkurs polegał na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej przez niego w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021 działalności innowacyjnej. Opis był przygotowany za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Wśród siedemnastu nauczycieli szkół podstawowych oraz dwunastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych, będących laureatami etapu centralnego konkursu „Kierunek – innowacja 2022”, znalazły się następujące osoby z województwa warmińsko-mazurskiego:

Adam Janiszewski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu.

Tytuł innowacji: Kreatywność – budowa robotów

Anna Maria Ismer – Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.

Tytuł innowacji: Zdrowy styl życia i budowanie odporności po pandemii Covid-19

Serdecznie gratulujemy!

 

Informacja o terminie i miejscu podsumowania konkursu zostanie przekazana laureatom na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu do konkursu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja-2022–znamy-wyniki2

Ułatwienia dostępu