25 października 2022

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

zbliża się okres jesienno-zimowy, krótsze dni, opady deszczu i gęste mgły – to wszystko pogarsza bezpieczeństwo na drogach. Szczególnie narażoną grupą w tym okresie są niechronieni uczestnicy ruchu, czyli przede wszystkim piesi. Trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi mogą być niewidoczni dla innych uczestników ruchu, stąd też tak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe.

Przypominam, że zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa dyrektorów z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród rodziców, dzieci i młodzieży z Państwa szkół i placówek w zakresie obowiązku stosowania przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

Zachęcam również do podejmowania w szkołach i placówkach oświatowych inicjatyw edukacyjnych upowszechniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu