25 października 2022

Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska

 

Załączniki

Ułatwienia dostępu