28 października 2022

Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego „Doradztwo zawodowe – kształcenie w kształtowaniu przyszłości”.

26 października 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego „Doradztwo zawodowe – kształcenie w kształtowaniu przyszłości”. Organizatorem kongresu był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych oraz Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki. Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego skierowany był do wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego, Celem Kongresu była integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed doradcami zawodowymi, a także podnoszenie jakości doradztwa zawodowego poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i metodycznych. Dzięki bezpośredniej transmisji internetowej możliwość uczestniczenia w wydarzeniu miały także inne podmioty z obszaru edukacji w naszym kraju.

Kongres Doradztwa Zawodowego otworzył Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę i znaczenie doradztwa zawodowego jako procesu wspierania osób w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do rodzaju pracy i środowiska pracy, w odniesieniu do wyboru zawodu zgodnie z zainteresowaniami i pasją.

O tym, jak w zmieniającym się świecie odpowiedzieć na potrzeby młodego pokolenia opowiedziała zebranym Pani Anna Hryniewicz – psycholog Instytutu Edukacja Pro Futuro. W kolejnym wystąpieniu Pani Marta Koch-Kozioł kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji poszerzyła wiedzę uczestników wydarzenia z zakresu wykorzystywania technologii IT w procesie doradczym.

O znaczeniu i roli mobilności edukacyjnej w kontekście nabywania kompetencji kluczowych mówiła Pani Anna Kowalczyk – ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+, Pani Renata Maria Iłeczko – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie przedstawiła doświadczenia związane z wdrażaniem i realizacją Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu  „Laboratorium. Mój profil, polegającego na organizacji wycieczek zawodoznawczych do lokalnych przedsiębiorstw. Następnie Pani Jolanta Majerska-Sawko – przedstawiciel Tymbark MWS Sp. z o.o. wskazała zalety programu oraz korzyści płynące z jego realizacji zarówno dla uczniów, jak i pracodawców. W kolejnej części kongresu uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób podjąć współpracę z pracodawcą oraz jak utworzyć klasę patronacką. Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawili: Pani Agnieszka Opaluch – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ełku im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Pan Paweł Błaszak – wiceprezes Saxdor Shipyard Sp. z o.o. (Saxdor) w Ełku. Na zakończenie pierwszej części wydarzenia nastąpiło uroczyste podpisanie umowy współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie a ENERGĄ S.A.

Drugą część konferencji wypełniła dyskusja, której moderatorem była Pani Agnieszka Opaluch – Wojewódzki Koordynator Doradztwa Zawodowego przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Zaproszeni goście rozmawiali na temat roli doradztwa zawodowego w szkole w kontekście przygotowania uczniów do umiejętności przebranżawiania się oraz  zdobywania nowych kwalifikacji.

Program Kongresu skupiał uwagę na najważniejszych i najbardziej aktualnych tematach związanych z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego, koncentrował się na możliwości wprowadzania nowych rozwiązań w sferze dydaktycznej i wychowawczej, jak również ścisłej współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami.

Ułatwienia dostępu