7 listopada 2022

Seminarium „Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym”

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, do udziału w cyklicznym seminarium wymiany doświadczeń w roku szkolnym 2022/2023.

Wiodący tytuł planowanego seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym.

W bieżącym roku szkolnym przewidywane są trzy spotkania:

Spotkanie I: Trudności z adaptacją i integracją społeczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby ich przezwyciężania – 25.11.2022 r.

Spotkanie II: Trudności dydaktyczne uczniów na I etapie edukacyjnym – propozycje praktycznych rozwiązań – 24.02.2023 r.

Spotkanie III: Współpraca rodziny i szkoły. Zasady komunikacji i integracji społecznej w świetle integralnego rozwoju dziecka /fizycznego, intelektualnego, społeczno-etycznego, kulturalnego, religijnego – 21.04.2023 r.

Spotkania będą odbywać się w godz. 13.00-16.00, w formie zdalnej na platformie Teams. Udział w seminarium jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym lub biernym udziale w seminarium.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 18.11.2022 r. na adres: seminarium22@kul.pl

Więcej informacji na stronie: www.kul.pl

Ułatwienia dostępu