7 listopada 2022

Wystawa z okazji Dnia Języka Romów

Szanowni Państwo,

W dniu 5 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Języka Romów 2022. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Związku Romów i organizacji „Kali Sara” w 2009 roku. Warto ten dzień poświęcić refleksji na temat tolerancji i poszanowania różnorodności kulturowej. W ramach podejmowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w obszarze ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych w budynku Warmińsko-Mazurskiego urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – korytarz przy sali 160 w dniach 8-17 listopada br. odbywać się będzie wystawa poświęcona językowi i literaturze romskiej.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy i obejrzenia zgromadzonych okazów.

Ułatwienia dostępu