7 listopada 2022

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości

 

Serdecznie zapraszam wytypowanych przez szkoły uczniów wraz z rodzicem lub opiekunem (dyrektorem, nauczycielem) na uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023, która odbędzie się dla uczniów ze szkoły zlokalizowanej na terenie wymienionego powiatu według następującego porządku:

  • 23 listopada 2022 r., godz. 10.00, sala koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, ul. Traugutta 91, 82-300 Elbląg (miasto Elbląg, powiat: bartoszycki, braniewski, elbląski, iławski, lidzbarski i nowomiejski),
  • 25 listopada 2022 r., godz. 12.00, aula Centrum Edukacji Mundurowej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk (miasto Ełk, powiat: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski),
  • 28 listopada 2022 r., godz. 11.00, sala nr 52 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (miasto Olsztyn, powiat: działdowski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olsztyński, ostródzki i szczycieński).

Stypendystów proszę o potwierdzenie obecności po przybyciu na spotkanie co najmniej 30 minut przed uroczystością i zajęcie wskazanego miejsca.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Załączniki:

Lista stypendystów PRM na uroczystości w Elblągu
Lista stypendystów PRM na uroczystości w Ełku
Lista stypendystów PRM na uroczystości w Olsztynie

Ułatwienia dostępu