8 listopada 2022

SMASHED – program profilaktyki uzależnienia od alkoholu w szkołach ponadpodstawowych

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem realizację w szkołach ponadpodstawowych programu SMASHED – programu profilaktyki uzależnienia od alkoholu.

Skuteczna profilaktyka uzależnień w szkole zależy od wielu czynników, np. klimatu szkoły, współpracy, wyboru form przekazu i sposobu motywacji dostosowanych do wieku odbiorcy.

Na powyższe odpowiada Program SMASHED, tj. interaktywny kurs, który w nowoczesnej formie, przedstawia historię trojga nastolatków, mający na celu uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich.

Korzystając z Programu SMASHED, nauczyciel ma sposobność przeprowadzenia uczniów przez angażującą opowieść, która może być przyczyną do rozpoczęcia dyskusji o tym, jakie ryzyka wiążą się ze spożywaniem alkoholu i jak odmawiać zaproszenia do jego konsumpcji. Program umożliwia wprowadzenie tego tematu w formie, która – przez angażowanie młodych ludzi – może osiągnąć także efekty wychowawcze i pozytywnie wpłynąć na ich postawy i zachowania.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkami:

  1. Program SMASHED: online.smashedproject.org/poland
  2. Strona z dodatkowymi materiałami dla nauczycieli: smashedpolska.pl
  3. Kontakt dla szkół w sprawie realizacji Programu: kontakt@smashedpolska.pl, tel. 509-928-496 lub 728-900-699 w godzinach 09:00 – 17:00.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem SMASHED i do aktywnego uczestnictwa.

 

Sporządziła: Angelika Pouch
e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl
tel. 89/ 52 32 446

Ułatwienia dostępu