23 listopada 2022

Ankieta – „Aktualizacja danych – komputery służbowe dla nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w Strefie Pracownika SIO została dla dyrektorów szkół udostępniona ankieta, zatytułowana: „Aktualizacja danych, dotyczących komputerów służbowych dla nauczycieli”.
Ankieta będzie dostępna do 25 listopada 2022 r.

Typy szkół i placówek, do których została skierowana ankieta:

Id
Typ podmiotu

Typ podmiotu

1 Przedszkole
3 Szkoła podstawowa
4 Gimnazjum
14 Liceum ogólnokształcące
16 Technikum
19 Szkoła policealna
20 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
21 Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
24 Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
26 Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
27 Liceum sztuk plastycznych
29 Ogólnokształcąca szkoła baletowa
31 Szkoła sztuki cyrkowej
65 Kolegium Pracowników Służb Społecznych
80 Zespół wychowania przedszkolnego
81 Punkt przedszkolny
82 Poznańska szkoła chóralna
85 Szkoła muzyczna I stopnia
86 Szkoła muzyczna II stopnia
89 Inna szkoła artystyczna
93 Branżowa szkoła I stopnia
94 Branżowa szkoła II stopnia

Wobec powyższego przypominamy wszystkim szkołom i placówkom z całego województwa o konieczności wypełnienia ankiety, co pozwoli Ministerstwu Edukacji i Nauki właściwie przygotować planowane działania w obszarze cyfryzacji edukacji.

Link do treści ankiety (UWAGA: ankieta poglądowa): ankiety-sio.men.gov.pl

Szkoły, które już wypełniły ankietę, nie muszą jej ponownie wypełniać.

Ułatwienia dostępu