7 grudnia 2022

Nawigacja w każdą pogodę – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z programu diagnostyczno-profilaktycznego „Nawigacja w każdą pogodę”.

Nawigacja w każdą pogodę to całkowicie bezpłatna, dostępna online, propozycja pomocy w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej, materiały do pracy profilaktycznej oraz sprawdzone narzędzie do wzmacniania dobrego klimatu współpracy między trzema członami środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele). To także zbiór materiałów, pomocy dydaktycznych i multimedialnych dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców.

Program został przygotowany przez zespół ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Nawigacja w każdą pogodę to całościowa, uniwersalna inicjatywa profilaktyczna, która pomaga szkołom we wspieraniu kondycji psychicznej uczniów w trudnym okresie naznaczonym skutkami pandemii i wojny.

W minionym roku z materiałów i wsparcia mentorskiego skorzystało ponad 1 000 szkół w całej Polsce. Blisko 200 z nich otrzymało certyfikat „Szkoła na każdą pogodę”.

Przystępując do programu szkoły otrzymują:

  • zestaw materiałów diagnostycznych (ankiety online dla młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz szczegółowy raport z badań przeprowadzonych w szkole generowany przez aplikację w ciągu 1-2 dni po zakończeniu badań),
  • zestaw materiałów profilaktycznych (gotowe scenariusze lekcji oraz zbiór inspiracji do tworzenia własnych zajęć), do samodzielnego wykorzystania przez wychowawców klas w pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami,
  • bezpłatny dostęp do aplikacji internetowej z materiałami szkoleniowymi umożliwiającymi samodzielne wdrożenie się do projektu,
  • udział w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do korzystania z programu (dostępne po rejestracji w aplikacji) – najbliższe szkolenie już 13 grudnia 2022 r.

Każda szkoła, która zrealizuje pełny zakres działań profilaktycznych określonych w Nawigacji w każdą pogodę oraz przeprowadzi ewaluację tych działań, otrzymuje certyfikat „Szkoła na każdą pogodę”.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej zaprasza również do Narzędziownika, w którym można znaleźć prezentacje i materiały multimedialne opracowane w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę. W Narzędziowniku prezentowane są:

  • streszczenia badań i raportów z badań naukowych dotyczących kondycji psychicznej dzieci i młodzieży podczas i po pandemii,
  • programy profilaktyczne zbieżne z ideą „profilaktyki zintegrowanej” skierowane do młodzieży, wychowawców i rodziców,
  • artykuły, scenariusze zajęć, filmy,
  • dobre praktyki wyszukane podczas konferencji i seminariów.

Wszystkie materiały opracowane są w postaci przystępnych prezentacji i zwięzłych opisów. Dostęp bezpośrednio na stronie www (bez rejestracji).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej: ipzin.org.

Zachęcamy do rejestracji i udziału w ogólnopolskim projekcie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Ułatwienia dostępu