7 grudnia 2022

Szkolenia dla nauczycieli – edukacja włączająca

Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim.

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli – placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Miasto Olsztyn,  realizuje projekt Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim skierowany do nauczycieli i kadr zarządzających  oświatą w naszym województwie. Obejmuje on 45-godzinne szkolenie online grupy nauczycieli według programu opracowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz 3 godziny indywidualnego doradztwa dla każdego uczestnika szkoleń.

Tematyka modułów szkoleniowych to:

– edukacja włączająca, jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się,
– ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej,
– praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,
– współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek, z rodzicami oraz z otoczeniem,
– rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.

W związku z powyższym  zachęcam Nauczycieli do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach ww. projektu.

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, w tym rekrutacji uczestników, znajdują się na stronie internetowej www.ocen.olsztyn.eu w zakładce Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej.
Informacje o projekcie można uzyskać również telefonicznie i mailowo:

Zuzanna Taraszkiewicz – kierownik projektu
taraszkiewicz.zuzanna@ocen.olsztyn.eu
tel. 510 782 505

Danuta Kryszałowicz – ekspert merytoryczny
kryszalowicz.danuta@ocen.olsztyn.eu
tel. 606 707 892

Ułatwienia dostępu