8 grudnia 2022

Turniej Finałowy Szkolnych Lig Szachowych o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

W sobotę 3 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie odbył się turniej podsumowujący  cykliczne rozgrywki dla dzieci i młodzieży określane wspólną nazwą „szkolne ligi szachowe”. Organizacja zawodów stanowi efekt współpracy Kuratorium Oświaty w Olsztynie z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Szachowym oraz zaangażowania dyrektorów szkół i klubów sportowych, które wspierają rozwój szachów w środowisku szkolnym.

Przed rozpoczęciem turnieju Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty pan Krzysztof Marek Nowacki otrzymał honorową odznakę „Przyjaciel Szachów” przyznaną przez Polski Związek Szachowy jako wyraz uznania za działania podejmowane na rzecz propagowania „królewskiej gry” w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Warmii i Mazur.

Zawody stanowiły okazję do podziękowania działaczom sportowym, instruktorom, nauczycielom i rodzicom za wysiłek włożony w rozwój tej dyscypliny sportu, która niesie ze sobą wiele walorów dydaktycznych i wychowawczych, uczy logicznego myślenia, planowania i przewidywania oraz cierpliwości i odpowiedzialności. Listy gratulacyjne z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Izabela Milan – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, Piotr Kraśniewski – Prezes Uczniowskiego Klub Sportowego „UKS Uzdowo”, Bogdan Jeżak – Prezes Uczniowskiego Klub Sportowego „Trzydziestka” Olsztyn,  Mirosław Kruklis – prezes Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” Kętrzyn,  Feliks Stachowicz – instruktor Klubu Szachowego „Hetman” Nowe Miasto Lubawskie oraz Mirosław Kaznowski – wiceprezes Uczniowskiego Klub Sportowego Debiut Dziesiątka Olsztyn.

Ułatwienia dostępu