13 stycznia 2023

II edycja konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. W II edycji zwrócono szczególną uwagę na trzy wybitne postacie z dziejów polsko-węgierskich: św. Kingę, króla Stefana Batorego i gen. Józefa Bema. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Organizacja konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2023 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 4 kwietnia 2023 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury pomocnej w przygotowaniu do konkursu został zamieszczony w regulaminie.

W województwie warmińsko-mazurskim zgłoszenie do konkursu (skan formularza zgłoszeniowego) można przesyłać do 31 stycznia 2023 r. na adres mailowy: rsajkowski@ko.olsztyn.pl (Ryszard Sajkowski, wizytator).

Uroczyste ogłoszenie listy finalistów i laureatów odbędzie się 18 kwietnia 2023 r.

Organizatorzy Konkursu zapewniają atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz ich opiekunów merytorycznych.

Link: II edycja konkursu historycznego

Ułatwienia dostępu