18 stycznia 2023

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”

Wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (2022)

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie 2021 rok województwo warmińsko-mazurskie 18 wniosków 

Spotkanie w Ełku przedstawicieli szkół realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie

Zasady ubiegania się o Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie

Regulamin przyznawania szkole i placówce Certyfikatu
załącznik nr 1/2a – część wstępna planowania
załącznik nr 1/2b – plan działań
załącznik nr 1/2c – planowanie działań i ich ewaluacji
załącznik nr 1 – wniosek o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie
załącznik nr 1a – wniosek o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty szkoła specjalna promująca zdrowie
załącznik nr 2 – wniosek o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty przedszkole Promujące Zdrowie
załącznik nr 3 – arkusz zbiorczy dla standardu drugiego
załącznik nr 4 – wniosek o nadanie aktu przynależności do grupy szkół ubiegających się o Certyfikat
załącznik nr 5 – wniosek o nadanie aktu przynależności do grupy przedszkoli ubiegających się o Certyfikat
załącznik nr 6 – wniosek o nadanie aktu przynależności do grupy szkół ubiegających się o certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty szkoła specjalna promująca zdrowie

Etapy tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie

Etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Etapy tworzenia Szkoły Specjalnej Promującej Zdrowie

Powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. SPZ

Podręcznik dotyczący tworzenia szkoły promującej zdrowie i szkoły specjalnej promującej zdrowie znajduje się na stronie: www.ore.edu.pl


Szkoła Promująca Zdrowie – lata 2016-2018

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (2018)

Wojewódzka konferencja szkół i przedszkoli promujących zdrowie (28.02.2019)

Konferencja Szkół Promujących Zdrowie (05.11.2019)

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (2019)

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (2020)

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” (2021)

Ułatwienia dostępu