19 stycznia 2023

Archiwalne konkursy na stanowisko dyrektora

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Muszakach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borecznie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiwitach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie

Dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Dyrektor Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Dyrektor Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kolnie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim

Dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku

Dyrektor Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarlinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radomnie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sątocznie

STANOWISKA DYREKTORÓW: Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku przy ul. Jana Kilińskiego 48, Miejskie  Przedszkole „Światełko” w Ełku przy ul. Toruńskiej 8A, Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku przy ul. Michała Kajki 8A, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbe 11

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Jezioranach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi we Frygnowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Stębarku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie

Prezydent Miasta Elbląga ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kolnie

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (NSSPP) w Biskupcu

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego (OREW) w Biskupcu

Dyrektor Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim

Dyrektor Zespołu Szkół w Jegłowniku

Dyrektor Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach

Dyrektor Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu

Ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów bartoszyckich szkół i placówek oświatowych

Dyrektor NSSPP w Biskupcu

Dyrektor OREW w Biskupcu

Szkoła Podstawowa w Janowie

Szkoła Policealna w Ełku

Szkoła Podstawowa w Drogoszach i w Windzie

Przedszkole Samorządowe w Kolnie

Szkoła Policealna w Ełku

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Ułatwienia dostępu