25 stycznia 2023

Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego

Powstanie Styczniowe było największym zrywem narodowowyzwoleńczym w XIX w. na ziemiach polskich. Choć nieudane
i pociągnęło za sobą olbrzymie represje, dla następnych pokoleń stało się wzorcem miłości ojczyzny nie liczącej się
z żadnymi ofiarami. Ideowi spadkobiercy powstańców styczniowych doprowadzili do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

https://www.gov.pl

 

Ułatwienia dostępu