26 stycznia 2023

Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie

19 stycznia 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie. Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw Wspierania Wychowawczej Funkcji Szkoły i Placówki, Edukacji Włączającej oraz Kształcenia Zawodowego wręczyła dyrektorom 14 przedszkoli i 33 szkół – Krajowe Certyfikaty Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 roku. Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Wręczane przez wiceminister Panią Marzenę Machałek certyfikaty zostały przyznane w 2022 roku przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie rekomendacji Centralnej Kapituły działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. Cieszymy się, iż w grupie wyróżnionych szkół i placówek w tym roku znalazł się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nidzicy. W uroczystości wziął udział Pan Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Otrzymany Certyfikat jest zwieńczeniem wieloletnich działań i jednocześnie zobowiązuje do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy placówki. Obecność takich przedszkoli i szkół na własnym terenie to zarówno szansa dla regionu, jak i satysfakcja. Gratulujemy Społeczności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy.

 

Ułatwienia dostępu