10 lutego 2023

Branżowe Centra Umiejętności-ruszył II nabór wniosków

3 lutego ruszył nabór w ramach II edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  – „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Celem konkursu jest utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą to ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania na potrzeby uczniów, studentów oraz pracowników branż.

W ramach konkursu organy prowadzące szkoły realizujące kształcenie zawodowe/centra kształcenia zawodowego oraz organizacje branżowe właściwe dla określonej dziedziny mogą pozyskać środki na utworzenie BCU w danej dziedzinie. Dodatkowo premiowana jest współpraca z uczelniami lub instytutami badawczymi. Centra będą specjalizowały się w jednej z dziedzin gospodarki i będą mogły prowadzić kursy oraz szkolenia w zakresie odpowiadającym potrzebom danej dziedziny.

Nabór w ramach II edycji konkursu jest otwarty w 65 dziedzinach. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu dokumentów OnLine FRSE.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 kwietnia 2023 r. (godz. 16:00).

Zaproszenie do składania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące II naboru w ramach konkursu

Ułatwienia dostępu