17 lutego 2023

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wnioskowania o środki na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności.

Szanowni Państwo,

Do 3 kwietnia 2023 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

Będą to ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania na potrzeby uczniów, studentów oraz pracowników branż. Nabór w ramach II edycji konkursu jest otwarty w 65 dziedzinach. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W związku w powyższym Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu Erasmus+ organizuje w dniu 21 lutego 2023 r. o godz. 12.00 webinarium poświęcone problematyce związanej ze składaniem wniosków na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności.

Drugim punktem spotkania będą prelekcje dotyczące możliwości realizowania projektów
w sektorze „Kształcenie i szkolenie zawodowe w Akcji I oraz Akcji II”.

Link do spotkania zostanie wysłany na adres e-mail po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Ułatwienia dostępu