20 lutego 2023

Bieg Orląt Lwowskich

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprasza szkoły do  organizowania  Biegu Orląt Lwowskich. Dla upamiętnienia najmłodszego  obrońcy Lwowa, którym był Janek Kukawski w pokonaniu dystansu 1421 metrów mogą wziąć udział wyłącznie 9-letnie dzieci – rówieśnicy Janka.

C E L E  P R O J E K T U

  • oddanie hołdu dzieciom polskim walczącym o Lwów w latach 1918 -1919,
  • popularyzacja wiedzy na temat walk o Kresy wschodnie po I wojnie światowej,
  • podtrzymanie świadomości historycznej na temat Orląt Lwowskich wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja biegania, jako formy ruchu,
  • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Więcej informacji: Bieg Orląt Lwowskich (.pdf)

Kontakt do TMLiKPW –  Zarządu Głównego i Oddziałów na terenie Województwa Warmińsko -Mazurskiego:

https://tmlikpw-zarzadglowny.pl/kontakt/

Ułatwienia dostępu