24 lutego 2023

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt zmian w zakresie podstawy programowej wychowania fizycznego. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”.

Konsultacje potrwają do 22 marca br., a zmiany zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024.

Link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-podstawie-programowej-wychowania-fizycznego2

Ułatwienia dostępu