16 marca 2023

Wskaźnik do programu rządowego – Posiłek w szkole i w domu 2023

 

W § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. 2019 poz. 267), wprowadzony został przepis dotyczący wskaźnika różnicującego punktację wniosków organów prowadzących szkoły w zależności od stopnia zamożności jednostki samorządu terytorialnego.

 

W załączeniu przekazujemy informację z Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wskaźników na 2023 r. wyliczonych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z § 8 ust. 5 ww.  rozporządzenia.

 

Załączniki:

  1. Wskaźnik do programu rządowego – Posiłek w szkole i w domu 2023

Ułatwienia dostępu