21 marca 2023

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023 – konkurs na najlepsze wydarzenie

W piątek 31 marca 2023 roku odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Celem inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Ogólnopolska inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, 29 marca 2023 r. z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka oraz Wojewódzkich Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji.

Weź udział w DNTE i zgłoś swoją inicjatywę!

Zachęcamy do zorganizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji w swojej szkole lub placówce. Mogą to być zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ciekawymi osobami, a także pokazowe lekcje dla dzieci i dorosłych.

Zapraszamy do udziału szkoły i placówki oświatowe!

Formularz zgłoszeniowy:

https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=121241&lang=pl

Na zgłoszenia inicjatyw czekamy do 28 marca 2023 r.

Konkurs na najlepsze wydarzenie

Wszyscy, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie.

Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach:

 1. przedszkola,
 2. szkoły podstawowe,
 3. szkoły ponadpodstawowe lub placówki w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082.).

Konkurs jest dwuetapowy:

  • etap I – wojewódzki,
  • etap II – centralny.

Regulamin „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w 2023 roku oraz „Konkursu na najciekawszą Relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji”:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2023–zapraszamy-do-udzialu

Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

 1. zgłoszenie przez szkołę/placówkę organizacji wydarzenia DNTE zgodnie z § 2 Regulaminu Konkursu
 2. zorganizowanie przez szkołę/placówkę w dniu 31 marca 2023 r. wydarzenia, jakim jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji
 3. przygotowanie przez szkołę/placówkę relacji z wydarzenia DNTE (zwaną dalej „Relacją”) za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem: zpe.gov.pl

– Relację przygotowuje na swoim koncie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki będącej organizatorem
wydarzeń.

– Relacja może zawierać obiekty multimedialne i interaktywne.

– Relacja ma być wolna od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz treści
powszechnie uznawane za obraźliwe. Relacja niespełniająca tego kryterium nie
zostanie wzięta pod uwagę w Konkursie.

 1. dokonanie zgłoszenia do Konkursu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 28 kwietnia 2023 r. (dokonuje wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel) poprzez przesłanie na adres e-mailowy: dnte@ko.olsztyn.pl linku do Relacji, wraz z metryczką (należy przesłać wypełniony plik excel w formie edytowalnej) zawierającą:
  • pełną nazwę szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu Konkursu,
  • adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
  • imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
  • imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji,
  • adres mailowy do Relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Informacja dotycząca uzyskania linku do Relacji

 1. Udostępnianie materiałów wytworzonych samodzielnie w Kreatorze za pomocą linka jest obecnie możliwe tylko na kontach założonych na podstawie danych z SIO. Osoby, które samodzielnie utworzyły konta na platformie, nie mają takiej możliwości.
 2. Aby móc udostępniać materiały za pomocą linka, należy zalogować się na konto utworzone na podstawie danych z SIO (dotyczy nauczycieli i uczniów wpisanych do SIO). Dane do logowania przekazuje dyrektor szkoły. Są one dostępne w Strefie Pracownika.
 3. Jeśli użytkownik utworzył samodzielnie konto, może je połączyć z kontem z SIO. W tym celu należy zalogować się na konto z SIO na dane udostępnione przez dyrektora szkoły i podczas pierwszego logowania wpisać adres mailowy, który został użyty podczas rejestracji samodzielnego konta. Po wprowadzeniu tego samego adresu mailowego pojawi się opcja połączenia kont.
 4. Szczegóły zawarte są w instrukcji:

https://static.zpe.gov.pl/portal/f/res/R1cKFfDSE6III/1654780151/JooyvT0ZQofyzNxs9ct7UizGzWos38lD.pdf

Zachęcamy do włączenia się w Dzień Nowych Technologii w Edukacji!

Kontakt:
Dariusz Człapiński
Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji
tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załącznik:

 1. Metryczka – zgłoszenie do konkursu – „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” 2023
 2. Instrukcja logowania ZPE_2023

Ułatwienia dostępu