12 kwietnia 2023

Rekrutacja – wolne miejsca w klasach pierwszych szkołach podstawowych

W polu wyszukiwania możemy wpisać np. nazwę placówki, gminę, powiat czy miejscowość

Ułatwienia dostępu