21 kwietnia 2023

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego możesz otrzymać po przeprowadzeniu na Twój wniosek postępowania kwalifikacyjnego. Wniosek składasz do kuratora oświaty, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą, w której pracujesz.

Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dotyczy nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2022 roku.

Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – dotyczy nauczycieli, którzy przepracowali wymagany okres czasu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Wniosek

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
    oraz niektórych innych ustaw.

Ułatwienia dostępu