4 maja 2023

Egzamin maturalny w 2023 r.

4 maja rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny. Przystąpi do niego ponad 270 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 (absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego) oraz w Formule 2015 (absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z ubiegłych lat). Wyniki matur poznamy 7 lipca.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/egzamin-maturalny-w-2023-r

 

Ułatwienia dostępu