5 maja 2023

Obchody towarzyszące beatyfikacji Rodziny Ulmów

Beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci – polskiej rodziny, która została zamordowana w 1944 roku przez niemieckich okupantów, za ukrywanie w swoim domu Żydów – odbędzie się 10 września 2023 roku w Markowej.

W celu lepszej koordynacji działań towarzyszących temu wydarzeniu oraz upowszechnieniu wiedzy o dziedzictwie Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów, jak też pamięci o Polakach ratujących osoby narodowości żydowskiej pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej, powołany został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Komitet ds. Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów. Ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki w jego skład weszła Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEiN. Beatyfikacji Rodziny Ulmów towarzyszyć będą wystawy, filmy, koncerty, konferencje naukowe regionalne i międzynarodowe i inne przedsięwzięcia.

Zachęcamy dzieci i młodzież naszego województwa do zapoznania się z dziedzictwem Rodziny Ulmów oraz wszystkich tych Polaków, którzy nie zważając na zagrożenie własnego życia ratowali Żydów w czasie Zagłady.

 

Linki:

Komitetu ds. Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów: https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/pierwsze-posiedzenie-komitetu-ds-obchodow-towarzyszacych-beatyfikacji-rodziny-ulmow,66375

Strony Instytutu Pamięci Narodowej poświęcone Rodzinie Ulmów: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/175635,Jest-decyzja-Watykanu-o-beatyfikacji-Rodziny-Ulmow.html

https://ipn.gov.pl/pl/rodzina-ulmow

Lekcje on-line realizowane przez Delegaturę IPN w Olsztynie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie – „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”, „Powstanie w getcie warszawskim”: https://www.ko.olsztyn.pl/2023/03/24/o-lekcji-on-line-armia-andersa-oraz-polacy-ratujacy-zydow-w-czasie-ii-wojny-swiatowej/

https://www.ko.olsztyn.pl/2023/04/25/o-lekcji-on-line-polacy-w-bitwie-o-anglie-oraz-powstanie-w-getcie-warszawskim/

Ułatwienia dostępu