9 maja 2023

„Świadomi – Mobilni” – działania edukacyjne względem dzieci w wieku 0 – 14 lat w województwie warmińsko-mazurskim

W związku z pismem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie informujemy, że w ramach inicjatywy „Świadomi – Mobilni” – działania edukacyjne względem dzieci w wieku 0 – 14 lat w województwie warmińsko-mazurskim Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie oferuje możliwość wykonania nieodpłatnego projektu stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego.

Oferta skierowana jest do wszystkich publicznych, niepublicznych szkół i placówek oświatowych znajdujących się w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykonanie projektu pozwoli znacząco obniżyć koszt zrealizowania inwestycji, a przez to w wielu przypadkach umożliwi faktyczne powstanie przestrzeni istotnej dla wychowania komunikacyjnego. Warunkiem zrealizowania projektu jest wstępne zabezpieczenie środków finansowych na realizację miasteczka  przez wnioskujący podmiot.

Miasteczka ruchu drogowego pozwalają na praktyczne przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego przemieszczania się po drogach publicznych. Umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową, a także pomagają uczestniczyć w atrakcyjnych  inicjatywach np. Turniejach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Projekty będą realizowane z uwzględnieniem najważniejszych zagrożeń związanych z przemieszczaniem się  pieszo oraz na rowerze. Podczas projektowania będą brane pod uwagę zagrożenia indywidualne, charakterystyczne dla okolicy przyległej dla wnioskującej placówki.

Zainteresowane szkoły i placówki oświatowe mogą przesyłać swoje zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: profilaktyka@ol.policja.gov.pl.

Do kontaktów w sprawie został wyznaczony mł. asp. Tomasz Zieliński – asystent ds. profilaktyki Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, adres e-mail: tomasz.zielinski@ol.policja.gov.pl, tel. 47 731 – 44 – 77.

Ułatwienia dostępu