15 maja 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom MEiN

Stypendyści Ministra Edukacji i Nauki z województwa warmińsko-mazurskiego

W dniu 11 maja 2023 r. w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/22.

Mister Edukacji i Nauki przyznał stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne 26 uczniom i absolwentom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to więc przeszło dwukrotnie większa liczba nagrodzonych z naszego regionu w porównaniu z rokiem poprzednim. W zestawieniu szkół na czoło wysuwają się trzy placówki olsztyńskie: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza, II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. Świętej Rodziny. W tym roku przeważały osiągnięcia sportowe. Uczniowie z naszego województwa sięgnęli po znaczące trofea, zarówno w kraju jak też na arenie międzynarodowej. Liczne sukcesy w bojerach, żeglarstwie różnych typów, taekwondo, szachach, piłce siatkowej, szermierce, boksie, pływaniu, kolarstwie a nawet w cheerleadingu sportowym napawają dumą w dobie obecnej i są dobrym prognostykiem jeszcze większych sukcesów naszych wychowanków w przyszłości. Nie zabrakło też zresztą osiągnięć naukowych. Warto w tym kontekście wspomnieć chociażby o sukcesach ucznia II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu na międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej na wyspie Man.

Obecny na spotkaniu Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski gorąco pogratulował wyróżnionym, a także ich rodzicom i nauczycielom. Zaapelował do stypendystów, aby dalej podążali wybraną przez siebie drogą, bez względu na jakiekolwiek trudności, które mogą ich na niej spotkać. Zwrócił też uwagę na rolę rodziny, w której pojawia się i kształtuje młody człowiek. Wsparcie dla szkół, a tym samym uczących się w nich dzieci i młodzieży, zapewnia państwo. Wzajemne współdziałanie placówek oświatowych, organów prowadzących szkoły oraz państwa służy harmonijnemu rozwojowi młodego pokolenia.

Na koniec spotkania wszyscy stypendyści wraz z rodzicami i nauczycielami ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Ułatwienia dostępu