16 maja 2023

Warsztaty dla nauczycieli „Jak można uczyć o II wojnie światowej?”

Zapraszamy nauczycieli historii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty dydaktyczno-metodyczne pt. „Jak można uczyć o II wojnie światowej?”.

Warsztaty zostały opracowane przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Szczecinie wokół dwóch wydawnictw: edukacyjnej gry historycznej „Polskie Państwo Podziemne” i materiałów edukacyjnych „Mój rówieśnik. Losy obywateli polskich w latach II wojny światowej”.

W czasie spotkania uczestnicy warsztatów zapoznają się z ww. tytułami pod okiem autorów obu wydawnictw oraz będą mieli okazję, aby przedyskutować ich przydatność jako narzędzi edukacji historycznej i popularyzacji treści historycznych. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Termin warsztatów: 30 maja (wtorek) 2023 r., godz. 10.00 – 13.00
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (aula szkoły)
ul Tadeusza Kościuszki 23
11- 500 Giżycko
Tel. 87 428 24 84

Potwierdzenie udziału w szkoleniu do 26 maja br.

Szczegółowych informacji na temat warsztatów udziela koordynator Andrzej Arian, andrzej.arn.zsksia@gmail.com

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2023-05-22, rozmiar: 5 MB

Ułatwienia dostępu