19 maja 2023

Współpraca szkół branżowych z pracodawcami – konferencja ORE

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we współpracy z Wydziałem  Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji branżowej (branże: mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjna, górniczo-wiertnicza, metalurgiczna, ceramiczno-szklarska, chemiczna) pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”.

Początek konferencji – 22.05.2023 r. o godz.09:00.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników kuratoriów oświaty, wizytatorów kuratorium oświaty oraz doradców zawodowych ze szkół i placówek.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Elektroniczny formularz rejestracji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6903

Ułatwienia dostępu