24 maja 2023

„Specjalistyczne programy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wsparcie dziecka, pomoc dla nauczyciela i terapeuty” – szkolenie dla szkolnych e-koordynatorów do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole i dla nauczycieli specjalistów

Do udziału w szkoleniu w szczególny sposób zaproszeni są wszyscy e-koordynatorzy do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole. Szkolenie umożliwia realizację zobowiązań wynikających z § 3 umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – edycja 2022.

Dodatkowo na szkolenie zapraszamy także pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych.

Organizatorem szkolenia jest wydawnictwo edukacyjne Nowa Era. Szkolenie poprowadzą ekspertki – Product managerowie z wieloletnim doświadczeniem pracy w oświacie –  Pani Katarzyna Sirak i Pani Marta Zaremba. W trakcie spotkania przedstawione będą wykorzystywane programy i zawarte w nich ćwiczenia.

Termin szkolenia: 30 maja 2023 r., godz. 10.00 – 12.00

Termin zgłoszenia udziału w szkoleniu – do 29 maja 2023 r. (do godz. 10.00)

Link: Formularz zgłoszeniowy

Ułatwienia dostępu