26 maja 2023

Materiały dydaktyczne o ekologicznej żywności – do wykorzystania na zajęciach

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli. Materiały zostały zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Przygotowane materiały mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzonego przez nich procesu dydaktyczno-wychowawczego (np. na lekcjach przyrody, biologii, wychowania fizycznego czy zajęciach z wychowawcą) lub mogą być cennym materiałem poglądowym do przygotowania własnego pomysłu edukacyjnego, zarówno przez nauczyciela jak i ucznia.

Zaznaczyć należy, że treści nauczania dotyczące zdrowia ustalone w podstawie programowej doprecyzowuje i rozwija nauczyciel w opracowywanym przez siebie programie nauczania. Katalog zagadnień ujętych w programie może zostać rozszerzony przez nauczyciela np. o zagadnienia dotyczące ekologicznej żywności.

W uznaniu wartości ekologicznej żywności dla zdrowia i ochrony środowiska polecamy Państwa uwadze te materiały, tytułem ich wykorzystywania na zajęciach.

Link do materiałów:

https://zpe.gov.pl/a/rolnictwo-i-produkcja-zywnosci-ekologicznej—materialy/DTOw0LYI7

Ułatwienia dostępu