26 maja 2023

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości III Kadencji

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór do III Kadencji Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

Głównym celem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości jest budowanie wśród młodzieży świadomości prawnej, a także włączenie młodych ludzi w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce.

Rada wspierać też będzie działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym spraw młodzieży, jednocześnie podejmując przy tym inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji czy edukacji prawnej.

Pierwsza tura naboru potrwa od 12 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. Jej uczestnikiem może być osoba, która w dniu ogłoszenia naboru ukończyła 16 lat, a jednocześnie nie ukończyła 26 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci-iii-kadencji

Ułatwienia dostępu