29 maja 2023

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Informujemy, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęły 54 wnioski organów prowadzących
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023 dla 90 publicznych szkół podstawowych na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 4 210 293,58 zł.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2019 roku, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, w ramach kwoty środków budżetu państwa przyznanych na województwo warmińsko-mazurskie.

W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku wsparcie finansowe otrzyma 18 organów prowadzących dla 26 szkół podstawowych na łączną kwotę 1 506 908,55 zł.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu
do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku.

 

Załączniki:

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół.

Ułatwienia dostępu