9 czerwca 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków

7 czerwca Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków. Określa ono m.in. wzory świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły, arkuszy ocen, legitymacji szkolnych, zaświadczeń, świadectw, dyplomów i certyfikatów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz reguluje zasady wypełniania i wydawania dokumentów przez szkoły, kuratoria oświaty i okręgowe komisje egzaminacyjne.

Link:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-drukow-podpisane

Ułatwienia dostępu