13 czerwca 2023

Sukces Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2022 r.!

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego. W województwie warmińsko-mazurskim wsparcie finansowe w 2022 r. w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 uzyskało 190 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 1 115 286, 88 zł.

W skali całego kraju najważniejsze efekty realizacji Priorytetu 3 to: spotkania autorskie z twórcami książek dla dzieci i młodzieży, rodzinne spotkania czytelnicze, zajęcia edukacyjne, konkursy, gry terenowe, a przede wszystkim zakup prawie 1,5 mln książek do przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sukces-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-w-2022-r

Ułatwienia dostępu