22 czerwca 2023

Przykłady dobrych praktyk zgłoszone w roku szkolnym 2022/2023

 1. Temat działania: „Historyjkowe kreacje”, czyli kształcimy umiejętności narracyjne przy pomocy kostek z kolorowymi obrazkami – innowacja pedagogiczna

  Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim

  Zakres działania: Profilaktyka zaburzeń mowy

  Opis praktyki: Pobierz plik

 2. Temat działania: „Niepełnosprawni wśród nas – czyli zrozumieć niepełnosprawność”

  Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 2 w Ornecie

  Zakres działania: Edukacja, wychowanie

  Opis praktyki: Pobierz plik

 3. Temat działania: „Z wizytą w Wielkiej Brytanii”

  Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach

  Zakres działania: Edukacja

  Opis praktyki: Pobierz plik

 4. Temat działania: „Mały Europejczyk” – projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym

  Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach

  Zakres działania: Edukacja, wychowanie

  Opis praktyki: Pobierz plik

 5. Temat działania: „Podróż po świecie emocji – rozpoznaj, zmierz i reguluj swoje uczucia”

  Nazwa szkoły/placówki: Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach

  Zakres działania: edukacja, wychowanie, profilaktyka

  Opis praktyki: Pobierz plik,

 6. Temat działania: „Z bajką idę przez świat” – kształtowanie kompetencji czytelniczych u dzieci”

  Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach

  Zakres działania: edukacja

  Opis praktyki: Pobierz plik

 7. Temat działania: Przykład dobrej praktyki pn. „Preorientacja zawodowa wśród dzieci 4-letnich”

  Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach

  Zakres działania: edukacja, wychowanie, profilaktyka, opieka

  Opis praktyki: Pobierz plik

 8. Temat działania: Przykład dobrej praktyki pn. „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” 

  Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu

  Zakres działania: edukacja, wychowanie, profilaktyka

  Opis praktyki: Pobierz plik

Ułatwienia dostępu