23 czerwca 2023

Życzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego


Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty,
Rodzice i Uczniowie,

Nadszedł oczekiwany okres wakacji, poprzedzony wytężoną pracą, w całym roku szkolnym.

Drodzy Uczniowie,

gratuluję dobrych wyników na świadectwach szkolnych, ale także sukcesów osiągniętych przy okazji różnych innych wydarzeń, w tym dotyczących udziału w konkursach i olimpiadach. Życzę Wam przeżycia wielu fascynujących przygód w okresie wakacji. Pamiętajcie, że będą one piękne, jeśli zachowacie zdrowy rozsądek i troskę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie będziecie się znajdować.

Naszą wdzięczność kierujemy do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Nauczycieli i Wychowawców oraz pracowników administracji. Wasze zaangażowanie na polu dydaktycznym, wychowawczym i administracyjnym umożliwiło uczniom poznanie świata i rządzących nim praw dotyczących przyrody, fizyki i wielu innych dziedzin. Z pewnością przekazana wiedza i umiejętności pomogły młodym ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu pasji oraz realizacji marzeń, a ostatecznie – w wykonaniu kolejnego małego kroku w kierunku dorosłości.

Słowa podziękowania kieruję również do Rodziców. Tworzycie Państwo tę pierwszą szkołę życia, bez której praca nauczycieli nie byłaby tak efektywna. Dlatego pamiętamy, że Wasze zaangażowanie jest nieodzownym elementem składającym się na końcowy sukces szkoły.

Życzę Wszystkim zaangażowanym na rzecz oświaty wspaniałych i atrakcyjnych wakacji. Ufam, że po ich zakończeniu z nowym zapałem przystąpimy do realizacji kolejnych zadań związanych z kształtowaniem umysłów i charakterów dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym.

Olsztyn, 23.06.2023r.

 

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Załączniki

Ułatwienia dostępu