5 lipca 2023

Projekt „Accessible School for All” („Szkoła dostępna dla wszystkich”)

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu „Accessible School for All” („Szkoła dostępna dla wszystkich”) we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W projekcie organizowane będą szkolenia, które wyposażą nauczycieli specjalistów w narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć edukacyjno-specjalistycznych, w tym integracyjnych.

Projekt ASA skierowany jest do nauczycieli specjalistów szkół i placówek ogólnodostępnych i integracyjnych w całym kraju. Szkolenia oferowane w projekcie mogą wpisać się w plany doskonalenia zawodowego nauczycieli specjalistów na rok 2023/2024.

Szczegółowe informacje w serwisie:

https://ibe.edu.pl/index.php/pl/wydarzenia/2050-ibe-w-projekcie-unicef-szkola-dostepna-dla-wszystkich-2

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-accessible-school-for-all–szkola-dostepna-dla-wszystkich

 

Ułatwienia dostępu