7 lipca 2023

Wyniki egzaminu maturalnego 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2023 r. Maturę zdało 84,4 proc. wszystkich absolwentów. W Formule 2023 odsetek sukcesów wyniósł 91,1 proc., natomiast w Formule z 2015 r. – 74,6 proc. Łącznie do egzaminu w terminie głównym przystąpiło ponad 253 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 113 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Link:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wstepne-informacje-o-wynikach-egzaminu-maturalnego-przeprowadzonego-w-maju-2023-r

Ułatwienia dostępu