17 lipca 2023

Zasiłek losowy na cele edukacyjne

Dzieci i uczniowie z rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą korzystać z dodatkowego wsparcia w formie: zasiłku losowego, wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Link:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasilek-losowy-na-cele-edukacyjne

Ułatwienia dostępu