18 sierpnia 2023

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszystkie informacje dotyczące konkursu i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich w zakładce: Stypendia.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ułatwienia dostępu