30 sierpnia 2023

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

W poniedziałek, 28 sierpnia 2023 r. w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Gratulując zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podkreślił znaczenie istotnej roli nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu ich postaw. Kurator oświaty życzył nauczycielom dalszych osiągnięć i sukcesów, a także satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wydarzenia wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego odbyły się również w Ełku i Elblągu.

W 2023 roku do grona nauczycieli dyplomowanych dołączyły w województwie warmińsko-mazurskim 392 osoby.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty stojący na scenie wraz z nauczycielami, którzy trzymają w dłoniach akty awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty stojący na scenie wraz z nauczycielami, którzy trzymają w dłoniach akty awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Grupa zasłuchanych nauczycieli siedząca na widowni podczas przemówienia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty stojący na scenie wraz z nauczycielami, którzy trzymają w dłoniach akty awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty stojący na scenie wraz z nauczycielami, którzy trzymają w dłoniach akty awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty stojący na scenie wraz z nauczycielami, którzy trzymają w dłoniach akty awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Ułatwienia dostępu