31 sierpnia 2023

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

Przypominamy, że zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych.

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ułatwienia dostępu